Logo

Skorstensfejerfirmaet Murel har over 30 års erfaring inden for faget. Vi er et moderne firma, med gamle håndværksfaglige traditioner. Vi prioritere god kundeservice og personalet bruger de nyeste teknikker inden for faget.

Skorstensfejerfirmaet Murel er medlem af Skorstensfejerlauget og er dermed underlagt laugets kvalitetssikringssystem.

Hvis man har en skorsten, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, er det lovpligtigt, at få den undersøgt og renset mindst en gang om året. Hvis der fyres meget med fast brændsel, kan det være nødvendigt at feje oftere. Dette kan aftales mellem kunden og skorstensfejeren.

Vi udfører lovpligtig skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn i Guldborgsund Kommune. Det brandpræventive tilsyn i forbindelse med skorstensfejning sikre, at alle ildsteder er i forsvarlig stand og uden fejl og mangler. Skorstensfejeren er forpligtet til, at påtale eventuelle fejl og mangler og disse kan evt. indberettes til Kommunen, såfremt fejlene ikke bliver rettet.

Taksterne for skorstensfejning mm er godkendt af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune og kan ses på kommunens hjemmeside under takster og priser.