Logo
Vores opgaver
Det lovpligtige
  • At foretage det brandpræventive tilsyn i ejendomme.
  • At rense skorstene, røgrør og ildsteder.
  • At godkende og attestere nye ildsteder og skorstene.
Ekstra arbejde
  • Rådgivning omkring nyinstallerede oliefyr og brændeovne samt biobrændselsfyr m.v.
  • Vi tilbyder at foretage økonomiske målinger og rådgiver i spørgsmål om fyringsøkonomi.
  • Vi tilbyder vejledning og rådgivning i miljø- og energiforhold.
  • Vi tilbyder rensning af ventilationsanlæg.
  • Vi tilbyder eventuel rensning af tagrender.
  • Vi tilbyder isætning af diverse skorstensforinger.
  • Vi tilbyder udfræsning af skorstene og ildsteder